Home / Uncategorized / יסודות איכות הסביבה

יסודות איכות הסביבה

איכות הסביבה

הנושא של איכות הסביבה נמצא על הפרק מזה מספר עשורים, עם עליות וירידות בפופולאריות בהתאם לתופעות שונות ואירועים שונים, ולתנועה במגזר הפוליטי-כלכלי. למרות השינויים ברמת הפופולאריות, המגמה הברורה, והיא מצביעה על התדרדרות האיכות של הסביבה העולמית.

לפניכם מספר מושגי יסוד על איכות ורמת הסביבה העולמית והמקומית, בכדי שתוכלו לקבל תמונה רחבה יותר על השיח העולמי, אחד מהנושאים החשובים ביותר ובעלי המשמעות הרחבה והעמוקה ביותר על החיים של כולנו.

מושגי יסוד של איכות הסביבה

זיהום אוויר – המושג הזה נזרק לאוויר בהרבה מאוד מקומות, ובהרבה מאוד מקרים, אך לא לכולם ברורה המשמעות של זיהום האוויר על החיים שלנו. ישנם מקומות בעולם בהם לא ניתן לראות יותר את אור השמש, ודוגמא לכך הן ערי תעשייה בסין המתפתחת במהירות, וזאת בזכות איכות ירודה של סביבת האוויר, או במילים אחרות – זיהום מאסיבי.

בארץ אין אנו רואים עוד מצב זה, אך מי שיוצא מן המרכז ומביט בחזרה לעבר הים יזהה ענן כהה מעל המרכז שוקק החיים, אך רווי הזיהום. ההשפעה של איכות הסביבה ברמה זו הינה ישירה, והבריאות שלנו ושל ילדינו בסכנה.

מחקרים וסקרים רפואיים מצביעים על עליה ברורה בכמות הילדים עם בעיות הנשימה, וזה אודות לחשיפה לחלקיקים מזהמים רבים באוויר, חלקיקים אשר מתיישבים בריאות ויוצרים נזקים מצטברים.

זיהום המים – מושג זה מדבר על מצב בו המים המתוקים, מי השתייה שלנו, ובעיקר מי התהום, סובלים מזיהום קשה. זיהום זה לרוב נובע משקיעתם דרך הקרקע של מיני פסולת תעשייתית וחקלאית, והגעתם לאקוויפר, שם מזהמים אלו זורמים עם המים למאגרים ומצטברים במי השתייה.

ההשפעה על איכות הסביבה כולה היא רחבה, ואת התוצאות ניתן לראות בחורשים והיערות. כמובן שהסיכון הוא גם מיידי לבריאות שלנו.

על החקלאות התעשייתית

עידן המונו-קולטורה בו אנו חיים הוא עידן של זיהום הקרקע, עידן בו הדשנים, חומרי הזיבול וחומרי ההדברה מהווים גורם מכריע בהשפעתו על איכות הסביבה. בעוד שבאפן טבעי יערות, חורשים ושדות פתוחים מהווים בית למאות, ולעיתים לאלפי מינים של צמחים, חרקים, זוחלים ויונקים, הרי שהמונו-קולטורה מונעת זאת.

החקלאות המודרנית מתבססת על היכולת של האדם לבאר את כל מה שלא עונה על צרכיו המיידיים והברורים, תוך ריסוס ושימוש בחומרי הדברה. חומרים אלו הינם אותם החומרים המגיעים אלינו למזון ולמי השתייה, והופכים את הקרקע לעקרה. קרקע שאינה עשירה במגוון ביולוגי אינה מאפשרת חיים, והחוסר בשורשים קבועים בקרקע יוצר סחף קרקעות, בעיה כלל עולמית אשר פוגעת ביכולת ייצור המזון שלנו.

About sharon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top